Jette Hansen
Politiken  23/3 1999

Feministisk initiativ